Проверяват автосервизи и пунктове за смяна на масла
Проверяват автосервизи и пунктове за смяна на масла / netinfo
Експерти от РИОСВ Бургас инспектират автосервизи и пунктове за смяна на масла в областта. От началото на годината досега са проверени 76 обекта. Съставени са актове на 5 сервиза, които са работили без разрешително. Глобата по закона за управление на отпадъците е от 3 500 до 10 000 лева. За два от обектите са издадени заповеди за спиране на дейността.

Всички автосервизи и канали за смяна на масла трябва да имат издадени разрешителни за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти. Целта е тези продукти да бъдат събирани, правилно съхранявани и предавани за оползотворяване.

Притежателите на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти или извършващи дейности по събирането, съхраняването, преработването, обезвреждането или транспортирането им, подлежат на периодични проверки от контролните органи.