Приморско задейства обратното броене за магистратски имот
Приморско задейства обратното броене за магистратски имот / Красимир Калудов

Общинският съвет на Приморско възложи кмета на общината Лиляна Димова да предяви иск за обявяване на нищожен на договора за отстъпено право за строеж на благоевградската съдийка Деница Урумова.

Искът ще бъде входиран след изтичането на 14 дневния законов срок, през който ще стане ясно дали областният управител ще приеме или ще отхвърли решението на съветниците.

Ако решението не бъде оспорено, кметът ще започне съдебна процедура, с която ще се опита да върне на общината терена с площ 469 кв. м в изключително атрактивната местност „Буруна", където е предвидено да се построи градски парк. Върху парцела вече е издигната четириетажна постройка.

Според Лиляна Димова и общинските съветници договорът за отстъпеното право на строеж на благоевградската съдийка Деница Урумова е нищожен и влиза  в противоречие с материалния закон.

Спорният имот е един от близо 400-те подобни, за които предходната общинска администрация е издала заповеди за учредяване на право на строеж на хора с жилищни нужди. За голяма част от имотите се оказа, че няма гласувано  решение на общинския съвет.

Установено е , че част от заповедите липсват в архива на община Приморско, върху актовете за общинска собственост  на имотите не е отбелязвано учредено право на строеж, всички екземпляри от договорите за учредено право на строеж са предоставени на заинтересованите лица, за да ги впишат сами, а някои договори и до ден днешен не са вписани в Агенцията по вписванията.