Правителството каза „да“ на Медицинския факултет в Бургас

/ dariknews.bg
Да бъде открит Медицински факултет към бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров" реши на днешното си заседание Министерският съвет. Предложението ще бъде отправено за гласуване към Народното събрание.
 
Кметът на Бургас за образователните проекти, които настигат бъдещето /ВИДЕО/

Филиалът се създава по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация проект.
 
Той предвижда в новото звено да се обучават студенти по специалността от регулираните професии „Медицина”. Обучението ще се осъществява в съответствие с изискванията на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицина“ и „Дентална медицина“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“.
 
Министър Вълчев: Бургас е модел за страната за иновативни образователни политики

Университетът разполага с необходимата материално-техническа база за качествен образователен и научноизследователски процес. Учебният процес ще се води от 54 преподаватели, разпределени в 9 катедри.
 
В Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” ще се подготвят лекари за нуждите на спешната медицинска помощ, доболничната и болничната медицинска помощ, диспансери, центрове за опазване на общественото здраве, научноизследователски институти, служби по трудова медицина.