/ iStock/Getty Images
В посетителския център "Поморийско езеро" е монтирана камера за постоянно видеонаблюдение в реално време на птиците в езерото. Камерата е свързана с монитор, поставен вътре в залата, който позволява да се наблюдават птици 24 часа в денонощието, дори и при лоши метеорологични условия.

Посетителите в центъра могат да се запознаят с живота на птиците – как се хранят, как гнездят, как се излюпват малките им и какви грижи полагат за тях възрастните птици. Информацията е от пресцентъра на Община Поморие.

Изключително интересни за посетителите са и брачните танци, изпълнявани от мъжките индивиди при ухажване на женската, в рамките на размножителния сезон. Може да бъде видяна и единствената и най-голяма по численост колония в Югоизточна Европа на емблематичната за Поморийско езеро гривеста рибарка, както и саблеклюни, кокилобегачи и други.

В момента гривестите рибарки наброяват около 2000 индивида, а преди десет години са били едва 10 на брой.

В центъра е представена и съвместна изложба на Историческия музей в Поморие и Регионалния исторически музей в Бургас "Птиците – небесни пратеници или какво?".
БТА