Появи се пречка пред строежа до Флората

/ dariknews.bg
Внезапно се появи усложнение пред строежа на високата сграда в комплекс „Лазур“ срещу „Флора“. То идва от решение на Административния съд в Бургас, обявяващо за нищожно мотивирано предписание  от 19 юни 2014 година,  издадено от тогавашния заместник-кмет по Устройство на територията и строителството на Община Бургас Костадин Марков, с което е допуснато изменение на Подробния устройствен план в квадрат 40 на комплекс “Лазур“. Става въпрос за три възстановени частни имота на сестри Гугучкови.

Съдът смята, че този документ е нищожен в тази си част и не предизвиква правни последици, защото е издаден от некомпетентен орган през юни 2014 година, обясниха от пресцентъра на БАС. А през февруари същата година наследничките са подали в общината искане да им се урегулират тези три частни имота в един, който да предоставят на инвеститора на бъдещия строеж.

Тогава общината не е отговорила и съдът приема тази липса на реакция за мълчалив отказ. Този мълчалив отказ е имал месец за обжалване, не е бил обжалван и следователно е влязъл в сила.

По време на започналото преструктуриране през юни заместник-кметът е издал това мотивирано предписание, което се явява нищожен акт, защото собственичките не са обжалвали мълчаливия отказ. Днешното решение на Бургаския административен съд не е окончателно и може да бъде обжалвано в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. За мястото на строежа пред „Флора“ има още две неприключили дела. Когато ВАС се произнесе и по тях, ще стане ясно какво ще се случи с обекта.