/ netinfo

На 10 май ще бъде открити лендарт инсталациите на Атанасовско езеро, създадени по време на арт пленера в края на април по протежение на Пътеката на саблеклюна. Мащабни художествени конструкции от клони и тръстика бяха инсталирани непосредствено до езерото, които се движат под въздействие на вятъра.

Стари солничарски дъски, разядени от солената вода послужиха за създаване на скулптурен обект под формата на огромно яйце. Идеята му е, освен като произведение на изкуството,  да служи и като артистично укритие за наблюдение на птиците.

На откриването ще присъстват и част от участниците в арт пленера - учениците от специалности „Сценичен костюм“ и „Рекламна графика“ от Национално училище за музикални и сценични изкуства „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас, които под ръководството на Добрин Атанасов, Любен Кулелиев – артпедагози от Център АЛОС, и Калоян Минчев – техен асистент, изработиха мащабните художествени конструкции.

Акция "чиста лагуна" днес на Атанасовското езеро

Проект „Солта на живота“ – организиране на пленери и изложби за Атанасовско езеро и се води от Българска фондация Биоразнообразие (БФБ) и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Работата на Център АЛОС с ученици се осъществява като част от Образователната платформа за съвременно изкуство „Паралелни стъпки, паралелни пространства“.