/ ThinkStock/Getty Images
Основни знания и умения по програмиране - при това напълно безплатно. Тази възможност продостува обучението по програмата Programming Basics на СофтУни. Записването  се извършва онлайн на страницата: https://softuni.bg/apply и ще продължи до 28 февруари.

Искаш бизнесът ти да расте?

Курсът ще се проведе по C# технологията.
Той стартира на 9 март. Занятията ще са всяка събота в Бургаски свободен университет. Курсът е подходящ за напълно начинаещи и има за цел да запознае участниците с основните логически концепции от света на софтуерната разработка, които ще могат да приложат при всеки един език. Това включва типове данни, променливи, условни конструкции, цикли и много други любопитни начини за изграждане на програмна логика.

Обучението е практически насочено, което значи, че ще набляга на упражнения, а обучаващите ще имат възможността да приложат знанията си дори още докато ги усвояват.

Свързват бизнеса с училището, чрез иновативна електронна платформа

Успешното преминаване ще позволи на курсистите да се явят на изпит, ако желаят да продължат обучението си в цялостната програма по софтуерно инженерство. Изпитът е по желание и ще се проведе на 20 и 21 април онлайн.

Бургас е един от общо шестте града в цяла България, в които ще се проведе обучението. Останалите са София, Варна, Пловдив, Русе, Велико Търново.

Повече информация може да откриете наhttps://softuni.bg/blog/software-university-starts-free-course-programming-basics-six-cities-2018#