Онкодиспансерът купува ново оборудване
Онкодиспансерът купува ново оборудване / Пресцентър

Ръководството на бургаския онкодиспансер възнамерява да купи нова техника за здравното заведение. Тя ще бъде втори пулт, с помощта на който ще се управлява компютърен томограф. Апаратът ще обслужва отделенията по лъчелечение и образна диагностика.

Той ще приема данните от направените измервания и така ще даде възможност на лъчетерапевтите да ги анализират и да определят какво лечение да бъде предлагано. През това време скенерът ще бъде управляван от първия пулт и преглеждането на пациенти няма да бъде прекъсвано.

Онкодиспансерът ще закупи и нова рентгенова тръба за компютърен томограф. Апаратът изпълнява основна функция при извършването на диагностика на пациентите. На нейна база се назначава лечение по всеки клиничен случай.