Община Несебър интегрира своите роми
Община Несебър интегрира своите роми / Авигея Шаама

Община Несебър и сдружение с общественополезна дейност „Авигея Шаама“ съставиха съвместен план, чиято цел е интеграцията на гражданите от ромски произход на територията на общината.

Той представлява различни инициативи във всички сфери на обществения живот, които ще повишат здравната култура и нивото на образованост на тази етническа група и ще ги мотивират да спазват реда и законността.

Памела Стоянова