Оборудване за замерване на въздуха пристигна в пристанище Бургас
Оборудване за замерване на въздуха пристигна в пристанище Бургас / netinfo

Оборудване за замерване състоянието на въздуха пристигна в пристанище Бургас. Апаратурата е част от автоматичната система за екологичен мониторинг на въздуха и водата, купена по проект ECOPORT 8. Тази система ще дава възможност в реално време да се получава информация за състоянието на определени физико-химични параметри на морската вода и въздуха в акваторията на пристанище Бургас.

До 26 февруари се очаква да бъде направена и втората доставка - на оборудването за следене състоянието на водата. Цялата система за екологичен мониторинг на водата и въздуха трябва да заработи до средата на март.

Крайната цел на проекта е предотвратяване на замърсяването на морската вода, въздуха и почвата, както и съхраняване на всички природни ресурси в пристанищните райони и в близост до крайбрежните зони.

ECOPORT 8 е част от приоритетна ос 2 на Оперативна програма за транснационално сътрудничество в "Югоизточна Европа 2007-2013" и е одобрен за финансиране сред общо 1099 предложени проекта. Бюджетът му е 324 200 евро, като 85% от тях се отпускат от ЕФРР, а 15% - от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Крайната дата за приключване на проекта е 30 юни 2012 г.