Обновявят още жилищни сгради по програма ПРООН
Обновявят още жилищни сгради по програма ПРООН / netinfo

Още две сгради в Бургас ще станат част по проекта "Демонстрационно обновяване на многофамилни жилищни сгради” по програма ПРООН. Това са трети вход в бл. 20 на к-с „Изгрев” и бл. „Пощенец 2” - ул. „Съгласие”№ 6. Сдружилите се етажни собственици са одобрени за получаване на съфинансиране през втората фаза на проекта. Общо 36 многофамилни жилищни сгради в 13 български общини ще се включат в проекта. Одобрените ще получат техническа и организационна помощ, както и финансова субсидия в размер на 20% от стойността на строително-ремонтните дейности по отделните жилища и 100% от стойността на обновителните работи по общите части от сградата. Предвижда се общината като партньор да участва със средства за подобряване състоянието на околните блокови пространства.