Несебър
Несебър / ©община Несебър

Несебър ще оценя в каква степен са защитени природните ресурси и културното наследство в балканско-средиземноморския регион. Основните методи, които ще бъдат приложени при този анализ и оценка, са интегрирано планиране и общи управленски стратегии в райони, които са под защитен режим  и в същото време са предмет на засилен туристически интерес.

Проектът се изпълнява от морската община в партньорство с „Европейски център за византийски и пост-византийски паметници“ в Солун.

Обектите, които участват в проекта - о-в Санторини, Гърция;  Старинен град Несебър, България; Бутринт, Албания; горите „Кикос“ в Кипър - са именно пример за това. В рамките на проекта ще бъде проучено в каква степен пилотните региони са засегнати от човешката намеса и от промените в климата. Ще се обърне специално внимание на биоразнообразието, на хабитатите в защитените природни местности, както и на опазването на застрашените видове и културното наследство.    

Общият бюджет на проекта е 1 289 306,26 евро, от който за Община Несебър са предвидени – 236 954,04 евро. Разработената по линия на проекта методология ще може да бъде използвана и прилагана на по-късен етап и върху други природни и културни обекти, които по един или друг начин са засегнати от различни форми на натиск и от климатични и урбанистични промени.