love4 krepost
love4 krepost / archive
200 млн. лева за развитие на туристическите атракции ще осигури регионалното министерство по новата оперативна програма „Региони в растеж“, съобщиха от ведомството на Николай Нанков. Управляващият програмата орган вече е изготвил проект на така наречените насоки за кандидатстване.
 

Велико Търново бележи най-висок туристическиръст в България


От финансовата помощ ще могат да се възползват както общини и министерства, така и институции на вероизповеданията, които са регистрирани като юридически лица. Проектите, които ще се разглеждат за одобрение могат да бъдат в сферата на религиозното наследство, популяризиране на дадени обекти и консервация на недвижимо културно наследство.

Процедурата цели създаването на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение. В този смисъл ще бъдат подкрепяни интегрирани проекти, включващи не само дейности по консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, но и дейности по неговото популяризиране и развитие, които привличат значителен брой туристи, допълват от МРРБ.
 

България липсва от картата на морските круизи в Европа


Максималният размер на безвъзмездна помощ по проект може да достигне до 50% от общата стойност на комбинираното финансиране в зависимост от извършения от финансовия посредник анализ на жизнеспособността (бизнес плана) и  анализ на риска.

Предложения и коментари по проекта на Насоки за кандидатстване могат да се изпращат в срок до 23 февруари 2018 година. Всички подоробности са поместени в официалната страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.