Мандра - само за спортен и любителски риболов
Мандра - само за спортен и любителски риболов / netinfo
Язовир Мандра да се прекатегоризира и да се използва само за спортен и любителски риболов настояват риболовните организации в областта. На среща с областния управител те са заявили своето искане за промяна статута на водния басейн. Над 10 00 са организираните ловци и риболовци в област Бургас. В същото време стопански риболов в язовир Мандра упражняват не повече от 15-20 човека.
По мнение на организираните ловци и риболовци невъзможността за практически добър контрол върху стопанския риболов е довел до унищожаването на запасите на ценни видове в язовира. Друг мотив е, че средствата, които постъпват в държавата от лицензи за стопански риболов са десетки пъти по-малко от таксите за риболовни билети. Близостта на язовир Мандра до Бургас, Средец, Айтос, както и достъпността на бреговата му ивица, го правят много удобен за спортен риболов и организирането на школи за деца по спортен риболов и риболовна техника.
Зад искането на ловците и риболовците застава и областния управител Любомир Пантелеев. В свое становище до Владимир Филипов, вр. изп. директор на ИА по Рибарство и аквакултури, той застава зад забраната за стопански риболов в язовир Мандра и за предоставянето му само и единствено за нуждите на спортно-любителския риболов.
От началото на година от ИА Рибарство и аквакултури в Бургас не се издават разрешителни за стопански риболов. За да се реши обаче окончателно проблемът трябва да се промени категоризацията на водоема, а това може да стане само с промяна на съответната наредба.