/ Про Адвайсис
Във връзка с опасенията и съмненията на жителите на град Бургас, както и с подаваните сигнали за отделянето на емисии от производствената дейност на Кроношпан от ръководството на компанията уведомиха кмета Димитър Николов за предстоящото закупуване на стационарна станция за 24-часов мониторинг на нивата на финни прахови частици на територията на коплекс „Славейков“.
 
Съоръжението ще бъде предадено на Община Бургас за стопанисване, за да се постигне независим контрол и за да бъдат публикувани отчетните данни он-лайн.
 
Самата станция ще бъде разполагана в „контактната зона“ там, където общината реши и когато сметне за необходимо.
 
В близко време ще бъде реконструирана и изградена нова постоянна висока ограда по границите на предприятието в посока комплекс „Славейков“ и улица „проф. Яким Якимов“, за да ограничат до минимум възможностите за отделяне на прах.
 
Тези две мерки са само част от въвеждането на мащабната двугодишна програма, чиято крайна цел е  ограничаване и недопускане на разпространението на миризми и финни прахови частици от дейността на предприятието.
 
От „Кроношпан“ твърдят, че с изпълнението на новата програма ще намалят значително въздействието върху околната среда и ще изпълнят още по-стриктните изисквания за работа в дървопреработвателната промишленост, които са част от влизащите в края на 2019 година най-добри налични техники, одобрени в Европейския Съюз.
 
В момента програмата се съгласува, осигурено е и финансиране от компанията. За разработването на плана, предстоящото му съгласуване и изпълнение е изпратено уведомление до кмета Димитър Николов.