/ Кроношпан
Представители на различни отдели от екипа на Кроношпан и техните семейства отбелязаха по един природосъобразен начин „Седмицата на гората“, която обхваща първата седмица на месец април.
 
Рециклиране на дървесни отпадъци - новата „зелена“ задача на Кроношпан към учениците

Съвместно с Горско стопанство Бургас ентусиастите решиха да подпомогнат развитието на местните дървесни видове, а посланието което отправиха е, че както неконтролираната сеч, така и безразборното залесяване крият опасности за съхранението на „белите дробове“ на природата.
 
Природолюбителите  посетиха землището на село Драганово , където на площ от 50 декара растат 30 000 дръвчета. Седемгодишните фиданки са от дървесния вид цер от семейство „дъбови“. Мястото беше съзнателно избрано, за да могат родителите да покажат на децата си, че прекопаването и почистването на дръвчетата е важно за тяхното развитие.
 
Кроношпан предсрочно изпълни част 1 от мерките за чистотата

Всички малки и големи пратеници на Кроношпан се включиха и в акцията по облагородяване на района за отдих и игри, засаждайки дръвчета и храсти, предоставени от ДГС-Бургас . Грижата за опазването и устойчивото управление на българската гора е един от водещите приоритети за Кроношпан.
 
Компанията си партнира само с лицензирани доставчици, които безспорно доказват в детайли пътя на суровината от добиването до поточните линии, а в производствата си  използва единствено суровини, получени от устойчиво стопанисвани гори и от дървесина за рециклиране.
 
Дни преди „Седмицата на гората“ Кроношпан отново предизвика учениците от учебните заведения в Бургас да се включат в конкурса „Мисли зелено“, което е насочен изцяло към възпитание на децата в опазване на околната среда.