/ netinfo
На фона на все по-големия недостиг на високообразовани и квалифицирани кадри, за който алармират работодателите в страната, „Кроношпан-България“ успява да привлича надеждни попълнения в своя екип. Анализ на профила на служителите на компанията в Бургас показва, че в момента от всичките 310 работещи над 50% са с висше образование.

Станцията на Кроношпан за мониторинг на фини прахови частици вече работи

Средната възраст на новопривлечените специалисти е 35 години, а повечето от тях са завършили инженерни специалности в България или са специализирали в чужбина. Тенденцията за разкриване на нови работни места в Кроношпан е устойчива през последните три години и отбелязва ръст.

По този начин в  Бургас получават поле за изява ел.инженери , програмисти, технолози, дизайнери с много високо ниво на квалификация, а изграждането на екип от толкова различни по образование и интереси хора, е резултат на прецизен подбор от страна на фирмата.

Бургаски училища реализираха впечатляващи „зелени“ проекти с подкрепата на Кроношпан

В компанията са решили вместо да се оплакват от липсата на подготвени кадри, да създават такива и да поемат риск с привличането на колкото се може повече нестандартно мислещи и креативни млади хора.

 Ето защо от ръководството  на „Кроношпан“ развиват добрите си отношения с Техническия университет в Габрово, с Техническия университет във Варна, а вече обмислят и засилване на партньорството си с Националната художествена академия и по-специално с филиала и в Бургас.

Висококвалифицирани са и служителите на „Кроношпан“ в производството. Неслучайно те получават за своите умения средно около 30% по-висока заплата от средната за региона на Бургас , която според Националния статистически институт е на ниво от  930 лева. през първите шест месеца на 2018 година.

Паралелно с това чрез подизпълнители, ангажирани в ремонтни дейности, строителство, дърводобив и логистика  фирмата осигурява допълнителни 5000 работни места. През 2017 год  в бургаското предприятие бяха монтирани нови оросителни системи, изградени покрития върху транспортна лента за дървесина, поставени стени около съществуващи складове и обособена нова покрита площ за съхранение на дървесина, а около територията на производствата беше създаден зелен пояс.

Предприятието е постоянно подлагано на проверки от контролните органи, а измерванията не показват отклонения от нормите. През настоящата година по инициатива на „Кроношпан“  в съседния бургаски к-с „Славейков“ беше инсталирана стационарна станция за 24 мониторинг на нивата на ФПЧ /фини прахови частици/ във въздуха над Бургас.

Информацията от данните от измервателните устройства ще се подава в реално време към РИОСВ и към МОСВ. В момента се изгражда нова ограда около предприятието, която допълнително ще минимизира възможностите за запрашаване.

В компанията не само стриктно изпълняват списъка с препоръките на МОСВ и РИОСВ Бургас, но вече работят по изпълнението на следващия етап от инвестиционната си стратегия, за да могат да покрият предварително изискванията на новия регламент за дървопреработвателната индустрия в ЕС , който ще влезе в действие в края на 2019 година. В „Кроношпан“ са амбицирани Бургас да бъде първият град с дървопреработвателно предприятие в страната, който е изпълнил условията на този регламент.

Същевременно служителите на компанията са притеснени от заявеното намерение на политически фигури и организации с неясни интереси предприятието да бъде унищожено и прогонено от Бургас. 

Ръководството на  „Кроношпан“  определя атаките, зад които прозират частни интереси, зле маскирани като обществени каузи, като директен удар срещу бургаската икономика  и срещу една от доказано стабилните фирми в региона.

В отговор на тези агресивни действия от „Кроношпан“ възнамеряват единствено да продължат с изпълнението на своята програма, насочена към въвеждане на нови технологии, създаване на нови продукти за българския и световния пазар, привличане на млади и способни кадри и подкрепа към инициативи, полезни за хората от Бургас.