/ Пресцентър
Ново предизвикателство към бургаските учениците иноватори отправя „Кроношпан България“ с поредното издание на своя конкурс „Мисли зелено“. Право на участие в конкурса имат всички начални и основни училища от Бургас, а темата, върху която те трябва да развият своите проектни предложения, е създаване на „Макет на еко-град“. Предимство ще получат онези разработки, които са на основата на рециклиращи се материали.

Със своите проекти учениците трябва да пресъздадат представата си за екологичен начин на живот и поведение, насочено към опазване на околната среда и разумно потребление на природните ресурси или да предложат иновативно решение на някакъв еко проблем.

Целта на организаторите е да привлекат вниманието на  младите хора към това как неустойчивото потребление  на природните ресурси  влияе върху околната среда и какви климатични промени предизвиква. От фирмата желаят  да провокират творческото мислене на учениците в Бургас и да ги направят съпричастни към опазването на природата.

„Кроношпан България“ вече е осигурил награден фонд в размер на 10 000 лева, с който ще финансира изпълнението на проектите, заели първите три места. 5000 лева ще получи проектът, класиран на първо място, второто място ще бъде премирано с 3000 лв, а третата награда е в размер на 2000 лева.

Кандидатите от бургаските училища, които са готови да приемат отправеното предизвикателство,  могат да изпратят своя проект (форма за регистрация и снимки в общ план и детайли на реализирания проект) на електронната поща на конкурса: thinkgreen@kronospan.bg.

Крайният срок за предаване на проектите е 15 май, а класираните на първите три места разработки ще бъдат обявени на 21 май. Регламентът на конкурса и формулярът за кандидатстване са публикувани на адрес http://bg.kronospan-express.com/bg/page/think-green