Кметът иска позитронно-емисионен томограф и циклотрон
Кметът иска позитронно-емисионен томограф и циклотрон / Пресцентър

Кметът Димитър Николов е предложил на "Комплексен онкологичен център - Бургас" да се учреди безвъзмездно право на строеж, за изграждане на отделение по нуклеарна медицина. След като бъде готово там може да бъдат инсталирани позитронно емисионен томограф и циклотрон. Това е първата необходима стъпка, за да може Бургас да се сдобие с най-прецизната в цял свят технология за ранна диагностика на онкологични заболявания, съобщиха от пресцентъра на Общинска администрация.

За новото отделение по нуклеарна медицина Община Бургас предлага свой терен, точно до онкодиспансера, а според влязъл в сила подробен устройствен план, този имот така или иначе е отреден "За здравно обслужване", уточниха от общината. Идеята е там да бъде издигната триетажна сграда за томографа и циклотрона, произвеждащи изотопите за специализираните изследвания, кабинети и обслужващи помещения, за диагностициране и лечение на онкоболните.