/ БГНЕС
Казус Силистар
98681
Казус Силистар
  • Казус Силистар
Областният управител на Бургас изпрати казуса „Силистар“ в местния административен съд. Губернаторът обяви, че според неговото становище, решението на Общински съвет в Царево по повод имот в местността е незаконосъобразно.
 
Прокуратурата се самосезира по случая „Силистар“

Вълчо Чолаков възложи на юристите от областна администрация да извършат проверка на абсолютно всички обстоятелства по нашумелия случай. Крайният им извод е, че разрешението за изработване на проект на план за застрояване за поземлен имот в местността "Силистар“ е дадено без да са спазени законовите процедури.
 

Екоминистърът с коментар по казуса „Силистар“

В конкретния случай имотът попада в границите на природен парк „Странджа“.
При това обстоятелство е било необходимото проектът за устройствен план да бъде съгласуван с Министерство на околната среда и водите. Липсата на такова становище представлява съществено нарушение на Закона за устройство на територията.
 
Борисов се разпореди по казуса "Силистар"

В своята заповед областният управител дава и допълнителни аргументи за незаконосъобразност. За да се осигури необходимата инфраструктура за безплатен достъп до разположения в близост плаж е необходимо изработването на парцеларен план за неурбазинизараните територии или регулационен план в урбанизирана такава.
 
А в случая решението на Общински съвет в Царево е за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване за частен имот.