/ Пресцентър Община Поморие
Дружество „Кабланд”, съдружници в което са Община Поморие и „ЕнДжиБи Кънсалтинг” ЕООД, отказа предложението на кмета Иван Алексиев за смяна на управителя на организацията. 

То е създадено през 2005 година, с обещание на инвеститорите да бъде построен модерен голф комплекс върху 2000 декара общинска земя, в землището на град Каблешково. Голф комплекс все още няма.

За седми път Община Поморие не прие годишния финансов отчет на Дружеството, нито отчета на управителя Дарио Томалети за дейността му и гласува против решението реализираната през 2017 година загуба на Дружеството да бъде отнесена като непокрита такава. 

Въпреки това, съдружниците от „ЕнДжиБи Кънсалтинг” подкрепиха всяка една от трите точки и приеха собствените си отчети и предложения, разполагайки с 80 на сто от капитала на дружество „Кабланд”.

На извънредна сесия на местния парламент общинските съветници възложиха на кмета да представлява Общината в Общото събрание, както и да предложи допълнителна точка в дневния му ред, а именно смяна на управителя на „Кабланд“ ООД - Дарио Томалети. 

Предложението на кмета за пореден път не беше прието, а точката не беше разгледана по волята на съдружниците от „ЕнДжиБи Кънсалтинг”.