И.Василева:Спешно ни трябва структура отговорна за европроектите
И.Василева:Спешно ни трябва структура отговорна за европроектите / netinfo
В община Бургас липсват цялостни досиета за проектите по които се работи – каза зам.кмета по евроинтеграция Ивелина Василева. Този недостатък трябва да бъде компенсиран, ако искаме да реализираме и усвояваме средства от Европейския съюз смята Василева

Тя съобщи, че е изискала списък с всички европроекти на Община Бургас, но цялостната информация стига бавно до нея, тъй като е разпръсната по различни ресори. Зам. кметът по евроинтеграцията определи като най-спешна задачата по създаване на порядък в документацията и организирането на общинска структура, която да покрива всички етапи от реализацията на проекти, финансирани чрез ЕФ – събиране на наличната информация и създаване на база данни, преглед на належащите нужди на общината, спазване изискванията на наблюдаващите органи, следене на процесите по избор на изпълнители, изпълнение на проектите.

Предстои конкурс за попълване на екипа по евроинтеграция в община Бургас