Гражданско образование?
Гражданско образование? / netinfo

В училище да се въведе предмет „Гражданско образование”, беше една от темите на семинар на Конфедерация на труда „Подкрепа”, в Бургас. Според синдикалистите, той трябва да даде на учениците познания за управлението на държавата, за техните граждански права и задължения и на социални умения в живота, като например как да напишат CV за работа.

Семинарът беше организиран от информационно бюро „Достоен труд” към „Подкрепа” - Бургас и Информационно направление „Юридически дейности” към информационното бюро на синдиката в Пловдив. Темата беше „Правен режим на заетостта в образованието и предучилищното възпитание. Индивидуален и колективен трудов договор”.