/ Община Бургас
Заданието е качено на официалната платформа на Европейската комисия
Европейската инвестиционна банка обяви конкурса за избор на фирма-консултант за проектиране на специализираната детска болница в Бургас, съобщиха от Общината.

Предстои мащабен ремонт на сградата на бургаската пожарна (СНИМКИ)

Поканата за участие с тръжната документация за заданието е публикувана на eTendering - електронната платформа на Европейската комисия: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7308&caDetails&locale=bg и https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473406-2020:TEXT:BG:HTML

Това е официалната платформа на Европейската комисия, използвана от европейските институции за публикуване на данни и покани за участие в търгове. Достъп до нея имат всички световни лидери с опит в проектирането и изграждането на специализирани болници.
 
 

Европейската инвестиционна банка обяви конкурса за избор на фирма-консултант за проектиране на специализираната детска...

Публикувахте от Димитър Николов в Петък, 9 октомври 2020 г.

Целта е да се избере консултант със световен опит, който подробно да обследва и анализира района на Бургас. Екип от специалисти ще трябва да изготви поредица от доклади за оценка на нуждите, финансово-икономически анализ, за дизайна и инфраструктурата, брой на етажи, отделения, кабинети, легла, функционални връзки между тях, обзавеждане и медицинско оборудване, клинични специалности и други.

При проучванията ще бъдат взети под внимание още географското разположение, транспорта, броя на населението, брой на персонала, съществуващата инфраструктура /зелени площи, паркинг, жилищни зони/, наличие на други болници и здравни центрове, и други.

Започна изграждането на новия туристически кораб на община Бургас (СНИМКИ)

Въз основа на тези специфични анализи ще бъде разработен идеен проект за детска болница, който ще бъде предоставен на Община Бургас. Следващата крачка ще бъде провеждане избор на фирма за изготвяне на техническия проект и за строителство на обекта.

Водещ принцип при предоставяне услугите на консултанта ще бъде да следва най-добрите международни и европейски практики и стандарти в областта на здравеопазването и да направи сравнение на бъдещите услуги и капацитет на детската болница в Бургас с подобни действащи болници.

Модерната детска болница в Бургас ще доведе до оптимизиране капацитета на всички детски здравни услуги и съсредоточаването им на едно място. Това ще спестява ценно време на медиците, но и на родителите и малките пациенти.