/ Община Бургас
Очаква се обновяването на сградата да приключи през пролетта на 2021 година
Сградата на бургаската Служба за пожарна безопасност ще претърпи най-сериозният ремонт от своето изграждане до сега, като по време на изпълнение на дейностите ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност, съобщиха от Общината.

Община Бургас

Очакванията са след завършване на ремонтните дейности, обновените сгради да са в клас "B" на енергопотребление и спестената енергия да достигне до 65 %. В същото време ще бъдат намалени въглеродните емисии във въздуха в този район на града.
 
 

До пролетта бургаските огнеборци ще работят в много по- комфортна среда. Службата за пожарна безопасност ще е с нова...

Публикувахте от Димитър Николов в Петък, 9 октомври 2020 г.

Внедряването на мерките предвижда поставяне на топлоизолация върху фасадните стени, ремонт на покрива, подмяна на осветлението с енергоспестяващи LED лампи. Вътрешните части също ще бъдат реконструирани за постигането на по-голям комфорт за работещите там служители, както и този на гражданите, ползващи административните услуги, предоставяни от институцията. Ще бъде осигурена и достъпна среда за хора с увреждания.

Започна изграждането на новия туристически кораб на община Бургас (СНИМКИ)

Ремонтът се извършва по проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас", ДБФП № BG16RFOP001-1.004-0010-C02, финансиран по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Община Бургас

Проектът се реализира от Община Бургас в партньорство с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". Старт на строително-монтажните работи беше даден официално на 08 октомври в присъствието на заместник-кметовете на Община Бургас - инж. Чанка Коралска и Весна Балтина, главен инспектор Николай Николаев - началник на Първа РСПБЗН-Бургас, комисар Васил Василев -директор на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"-Бургас.

Очаква се обновяването на сградата да приключи през пролетта на 2021 година.