/ netinfo

Веднага след Мръсните дни жителите на Камено отбелязаха зимния обреден обичай  Джамал по инициатива на СНЦ „ Каменовски традиции“.

Джамал Камено
netinfo

Хората вярват, че с обичая, който е едно от "Живите човешки съкровища" на ЮНЕСКО (във вариант, изпълняван в русенското село Кошов) се гонят злите духове и ще се радват на здраве и берекет през годината.

Джамал Камено
netinfo

Младежите от сдружението в Камено направиха символичен празничен огън, от който запалиха перниците. Това са издялани от дърво стрели - обикновено се правят от върба. Има поверие, че в каквато посока излети първият перник, оттам ще бъде бъдещата изгора на неженените момци.

Джамал Камено
netinfo

Групата бе придружавана от музиканти - тъпан и гайда.