Часове по здравно образование в бургаските училища
Часове по здравно образование в бургаските училища / netinfo
Нова програма за превенция на употребата на наркотици  и утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора ще стартира наесен в бургаските училища. В рамките на 36 часа  учениците от 8 до 12 клас в Бургас ще се обучават как да се справят адекватно в рискови ситуации и какви опасности крие употребата на наркотици.

Програмата засяга и други аспекти на здравето – сексуална информираност, рисково поведение, превенция на алкохола и цигарите.

Община Бургас е заделила 12 000 лв. за старта на програмата, които вече са гласувани от Общински съвет-Бургас. Сумата е предвидена за закупуване на учебни помагала и за обучение на преподавателите, които ще водят  занятията.

От следващата учебна година по темата “Здравно образование”  учениците ще имат  и специален учебник. Ще се наблегне на интерактивния начин на преподаване в часовете на класния ръководител.

Проектът се реализира по линия на  “Обществена програма за превенция на употребата на наркотици в училищата” с подкрепата на община Бургас. По този повод бе подписан и меморандум за сътрудничество между неправителствената организация и администрацията.