Бракониери убиха белоока потапница
Бракониери убиха белоока потапница / БДЗП - Бургас

Бракониерска мрежа уби женски екземпляр от защитения вид „белоока потапница” в езерото Вая. Птицата е загинала от удавяне, защото се уплела в мрежата. Сигналът за това подал Григор Григоров, ученик от училище „Христо Ботев” в Долно Езерово, който е запален доброволец на Българското дружество за защита на птиците. В дългата 15 метра мрежа, освен мъртвата птица била оплетена и обикновена блатна костенурка, която била жива и върната обратно в езерото.

Това е сред първите документирани случаи на загиване на белоока потапница в бракониерски мрежи. Тя е изключително рядък вид в нашата природа. Голям късмет е да бъде видяна в езерото Вая или в защитена местност „Пода”. Уязвима е от изчезване, заради намаляване на местата, които използва за хранене и размножаване. В езерата на Бургас, белооката потапница не само спира за почивка и хранене по време на миграциия, но няколко двойки са ги избрали за удобен дом.

Напоследък зачестиха случаите на намерени мъртви птици, в резултат на заплитането им в бракониерски мрежи, поставени в езерото Вая и язовир Мандра. Съвсем скоро загинаха голям гмурец, а друг бе освободен от мрежите, а малко преди този случай загина цяло семейство гмурци – възрастна птица с две малки. Оказва се, че това е една сериозна заплаха за съществуването на много редки и застрашени от изчезване в света птици.