/ БЧК Бургас
Областната Червенокръстка организация търси да включи в програмата социално уязвими хора от Община Бургас с ниски или без доходи, самотни и болни стари хора, които не могат да приготвят сами храната си, многодетни семейства, хора с увреждания. Кандидатите трябва да отговарят на условието доходите на член от семейството да не надвишават 80% от минималната работна заплата или 408 лева.

Безвъзмездната социална трапезария е от началото на октомври до края на декември тази година, като през този период ползвателите на услугата ще получават ежедневно топъл обяд, включващ предястие, основно ястие, хляб и десерт. Включените в програмата лица трябва да имат готовност да получават храната си всеки ден в часовия интервал между 11:00 и 12:30 часа от пункта в Бургас на улица “Оборище“ 95.

За повече информация, моля позвънете на телефон: 0894 380 741 или посетете офиса на БЧК-Бургас в комплекс „Възраждане“, блок 7.