/ Снимки: Община Поморие
Повече средства за сигурност и нова медицинска апаратура през 2019
Със 17 гласа „за” и 2 „въздържал се” от общо 19 присъстващи бюджетът на Община Поморие за 2019 година беше приет днес на 47-то заседание на местния парламент. Рамката на основния финансов документ е 29 160 000 лв. От тях данъчните приходи са 6 650 700 лв., неданъчните  - 7 232 871 лв., субсидии – 13 120 213 лв., трансфери – 1 255 075 лв. Преходният остатък от 2018 г. е 3 082 291 лв. Капиталовата програма на общината за 2019 г. е 3 010 290 лв.

Приключиха с обсъждането на бюджта в Поморие (ВИДЕО)

„Предложеният бюджет е балансиран, а собствените приходи са реалистични. Положителен факт е и наличието на значителна бюджетна субсидия. Вярваме, че увеличението на разходите за сигурност тази година също е добре обосновано.

Поддържаме решението да бъдат заложени средства за закупуване на медицинска техника в полза на общинската болница”, казаха двамата общински съветници, които гласуваха с „въздържал се”. Като причина за вота си обаче, те посочиха „общинската задлъжнялост“ и факта, че макар и реалистично заложени, приходите са основно на база общинските данъци и такси.

бюджет Поморие
netinfo

Кметът Иван Алексиев поясни, че Община Поморие няма нито един лев неразплатени задължения или необслужвани кредити. „С единствения кредит, гласуван от Общински съвет, беше спасена МБАЛ – Поморие и бяха създадени редица активи, които тепърва ще генерират приходи.

Кметът на Поморие за бюджет 2019: Според желанията, но без напразни обещания

Благодаря на опозицията за дадената оценка и уточнението, че приходите на общината идват от местните данъци и такси. Вашата констатация всъщност опровергава обвиненията, че безогледно разпродаваме общинска собственост, за да пълним хазната.

За 2018 г. изпълнението на бюджета е 95,21%, в графа собствени приходи, а там, където Общината трябва да осъществи контролни функции и да си събере взeманията от данъци и такси, изпълнението е близо 100 %. Това е и капацитетът на Общината за собствени приходи към момента”, коментира Алексиев.

След едномесечните обсъждания на проектобюджета във всички населени места в общината като основни приоритети и тази година се утвърдиха инфраструктурата в съставните селища, обновяване на парковете и инвестициите за тяхното благоустрояване. Повече от 1 млн. лева са заложени  в общинското предприятие БКСРД, чиято основна дейност е ниското  строителство, ремонти и подмяна на тротоари и други дейности по благоустрояването на територията на цялата община.

Индикативният разчет за средствата от Европейския съюз в Бюджет 2019 се равнява на 25 млн. лева. По програмата за развитие на селските райони и Местната инициативна група Поморие ще се извърши основен ремонт на три основи улици в Ахелой – Рила, Струма и Искър.

По същата програма е одобрен и проект за изграждане на екоалея, разположена между морския бряг и Поморийското солено езеро, която да свърже Ахелой с Поморие. Със средства от ДФ „Земеделие” ще бъде извършена реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните мрежи в Бата и Страцин.

По Програмата за развитие на селските райони в Каблешково предстои да бъде направен основен ремонт на три улици и да се обнови големия парк в града. Чрез съвместен проект с НЧ „Атанас Манчев 1920” ще бъде изградено 24-часово видеонаблюдение. Предстои разширение на сградата на читалището и в Каменар.

„Не искахме да раздуваме бюджета изкуствено, затова в него умишлено не сме включили и средствата по оперативни програми. Бюджет 2019 е съобразен с предложенията и желанията на хората, но е направен според реалните ни възможности. Тук няма популистки ходове ”, каза кметът.