/ ПП "Странджа"
Дирекция на ПП "Странджа" зарадва дечицата от ДГ „Юрий Гагарин” в Малко Търново за 24 си рожден ден. "Малчуганите влязоха в ролята на бебета глиганчета, търсещи храна, а също и се престориха на летящи прилепчета.

Тържество завърши със „засаждане” на млади фиданки в символичния двор на детската градина", пишат от природния парк. Празникът откриха инж. Румяна Цвяткова - директор на дирекция ПП „Странджа” и кметът на община Малко Търново Илиян Янчев. 

ПП Странджа
netinfo

Природен парк „Странджа” е признат за един от най-интересните оазиси на реликтни видове и местообитания на Балканския полуостров и в Европейския съюз. Той е най-голямата защитена територия в България, което е над 1% от площта на страната.

Тук са запазени растителни съобщества от ерата на Терциера след Кватернера, когато Европа се покрива с ледници и цялата пищна растителност загива. Топлолюбивата растителност се запазва единствено в Странджа и Кавказ.

ПП Странджа
netinfo

Учените казват, че това е живият музей на Терциера. Именно поради тази причина на 24 януари 1995 г. със заповед на Министерски съвет е територията е обявена за защитена.