/ Маргарита Петкова
По традиция всяка година в акция за пролетно почистване, обявена и организирана от Община Гоце Делчев, се включват много граждани, училища, фирми и други организации. 

Голямото пролетно чистене в Гоце Делчев започва на 16 април

Така беше и тази година. Най-старателните и тези, които поддържат зелените площи в квартали, пред входове, около блоковите пространства, дворове и други градинки получават парични награди.

Оценката за най-добрите се прави от комисия с представители на местните медии и специалисти еколози и озеленители.

Гоце Делчев
Снимка: Маргарита Петкова

Гоце Делчев
Снимка: Маргарита Петкова

Тази година заявления за участие в класирането бяха заявени за 45 обекта в различни квартали на града. В понеделник кметът Владимир Москов ще награди най-активните и старателни граждани.

Паричните награди хората обикновено използват за обновяване и разнообразяване на цветята и зеленината, за която се грижат.

Гоце Делчев
Снимка: Маргарита Петкова

Гоце Делчев
Снимка: Маргарита Петкова

Гоце Делчев
Снимка: Маргарита Петкова

Гоце Делчев
Снимка: Маргарита Петкова

По наблюдение на ландшафтния архитект в общината Никола Попкостадинов все повече стават местата, за които хората живеещи в близост се грижат с желание и доброволен труд не само на пролет, а и през цялата година, а със създаването на общинска оранжерия градът ще става все по-зелен и цветен.

Инициативата мотивира жителите, които проявяват естетически усет и грижа към околните пространства, като все по-малко стават вандалските прояви на чупене на млади фиданки и скубане на току-що засадени цветя и храсти.