/ Снимка: Община Гоце Делчев
Традиционното пролетно почистване в Община Гоце Делчев тази година ще се проведе в периода от 16 до 23 април. В него ще се включат всички училища, детски градини, както и различни институции като Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане“, общинска администрация и други.

Ученици от Гоце Делчев създадоха своя учебна ферма за биоземеделие

Община Гоце Делчев ще подсигури на всички желаещи да се включат в кампанията по пролетното почистване полиетиленови торби и ръкавици. По населени места кметовете и кметските наместници ще снабдяват с чували и ръкавици, както и ще помагат при извозването на събраните отпадъци.

Всички, които и тази година ще подкрепят инициативата за почистване на община Гоце Делчев, е добре да спазват няколко основни правила:

• Събраните отпадъци трябва да бъдат поставяни в съдовете за битови отпадъци или в чували до тях. Община Гоце Делчев ще раздава безплатно найлонови чували, за да се избегне вторично замърсяване. Гражданите могат да ги получат от 16 до 23 април между 8.30 и 17.00 часа на партера на сградата на общинската администрация. Ако в района, който почиствате няма съдове за битови отпадъци, заявка за събиране на чувалите с отпадъци може да подадете на тел. 0888/ 00-60-80.

• За кастрене, рязане или премахване на клони, храсти и дървета, собственост на Община Гоце Делчев е необходимо да има писмено разрешение, издадено от общинската администрация.
 
Работилници за родители отново отварят врати в Гоце Делчев

Община Гоце Делчев има възможност да извози събраните по време на почистването отпадъци, като за целта е необходимо да се сигнализира на телефон 0888/ 006-080. Целта на кампанията е да обедини усилията на всички в почистването и поддържането на чистотата на община Гоце Делчев, за да стане още по-красиво и приветливо място.

От общината призовават всички ръководители на предприятия, учреждения и фирми да организират своите служители за участие в инициативата, като почистят прилежащите си територии. Призовават се също така и живеещите в блоковете да почистят около тях и да оформят зелените пространства пред тях.
 
И тази година Община Гоце Делчев ще спази традицията и ще награди най-активните в почистването с парични суми. Специално сформирана за целта комисия, съставена от служители в администрацията и представители на местните медии, ще оцени в периода 24-30 април най-добре поддържаните зелени и цветни площи в Гоце Делчев.