магистрала
магистрала / БГНЕС, архив
Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира нова открита процедура за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции - за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението. Поръчката е обособена в три позиции, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срок.

Изграждането на магистрала "Струма" приключва в срок, ако няма обжалвания

Обособените позиции са следните:

Обособена позиция №1: Подучастък №1 - обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Индикативна стойност: 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.

Обособена позиция №2: Подучастък №2 - обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери. Индикативна стойност: 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.
Обособена позиция №3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400. Индикативна стойност: 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17:30 часа на 27 ноември 2017 г. Те ще бъдат отворени в 14:00 часа на 28 ноември 2017 г. 
Обществената поръчка за тунела „Железница“ от недостроения участък на магистрала „Струма“ два пъти бе спирана. Последният път търгът бе спрян заради забележки на Агенцията за обществени поръчки.

Преди това обществена поръчка за тунела „Железница“ от магистрала „Струма“ беше отменена, след като Агенцията установи, че липсват документи на участници в търга. Това доведе до рокади на върха на Агенцията.