Стопанският факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с нов декан
Стопанският факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с нов декан / пресцентър

На общо събрание, проведено вчера, с 48 положителни гласа бе избран новият декан на Стопанския факултет на Югозападен университет „НеофитРилски“ доц.д-р Преслав Димитров, съобщиха от пресцентъра на учебното заведение.

Административният опит на доц. д-р Преслав Димитров включва и един четиригодишен мандат като заместник-декан по Научно-изследователската дейност в Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ в периода 2011-2015 г. Той изпълнява длъжността ръководител на катедра "Туризъм" в същия факултет от 2011 г. до сега, член е и на Академическия съвет на Университета.

Доц. д-р Преслав Димитров е издал два самостоятелни учебника по дисциплините, които води - "Иновации в туризма" и "Конюнктура в туристическата индустрия". В същото научно поле са и трите студии, които публикува през последните години: "Управление на интелектуалния капитал в туризма", "УНСС - Междууниверситетски център по управление на качеството - "QUALMANC" и “Евристични модели за иновиране на туристическия продукт”.

Той е автор и на десетки публикации в авторитетни научни издания у нас и в чужбина. Освен това ръководи успешно четири мащабни проекта, субсидирани от Европейския съюз.