/ ЮЗУ
С водосвет откриха обновения Девети корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски“, където се помещава катедра „Здравни грижи“. Водосветът за здраве бе отслужен от свещеника от благоевградския храм „Въведение Богородично“ – отец Петър Стефанов.

На събитието присъстваха ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ проф. д-р Борислав Юруков, деканът на факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ доц. д-р Стоян Везенков, зам.-деканът доц. д-р Даниела Попова, ръководителят на катедра „Здравни грижи“ доц. д-р Росица Дойновска, директорът на МБАЛ – Благоевград д-р Огнян Митев, медицински сестри от МБАЛ „Пулс“ и МБАЛ – Благоевград, преподаватели и студенти.

Откриха нов корпус на ЮЗУ
Снимка: ЮЗУ


Обновената сграда разполага със специализирани кабинети за медицински и акушерски грижи и лекционни зали, в които над 100 студенти от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ получават теоретични знания и затвърждават практическите си умения в реална клинична среда.

Двете специалности са акредитирани от Националната агенция за оценка и акредитация с много висока оценка – 8,62, което гарантира прием и обучение за срок от 5 години.

Откриха нов корпус на ЮЗУ
Снимка: ЮЗУ


Учебният корпус се намира в района на МБАЛ-Благоевград, което улеснява практическото обучение на студентите и сътрудничеството между факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ и двете болници.