/ Снимка: ЮЗУ
На 18 май, петък)от 13:00 часа в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще се проведе тържествена церемония по случай връчването на дипломите на випуск 2017 от Правно-историческия факултет.

Тържествено връчват дипломите на абсолвентите от факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“

Пред старта на своята професионална реализация са 382 дипломанти от специалностите „Право”, „Международни отношения”, „Публична администрация”, „Европеистика”, „Национална сигурност“, „История” и „Връзки с обществеността”. Дипломите на отличниците ще връчи съдия Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

По традиция те ще получат и плакет от ректора на Югозападния университет проф. д-р Борислав Юруков за показаните високи резултати в процеса на своето обучение.

Тържествено връчват дипломите на абсолвентите от Стопанския факултет на ЮЗУ

Както всяка година, в рамките на тържеството по случай дипломирането, ще присъстват народни представители, представители на общинското и областното ръководство, съда, прокуратурата и органите на обществения ред, както и на културни, образователни и бизнес организации от града и региона.

Най-големият факултет в Югозападния университет вече повече от 25-години поддържа имидж на авторитетна образователна и научна институция с традиции.