Общински съвет-Разлог
Общински съвет-Разлог / Снимка: Вероника Атанасова
Общински съвет- Разлог прие бюджета на общината за 2018 година, като неговата стойност възлиза на 16 934 551 лева. От тях 10 149 051 лева са делегирани от държавата дейности, а останалите 6 785 500 лева са от местни дейности.

В инвестиционната програма на Община Разлог, предвидените капиталови разходи са в размер на 6 125 000 лева.

По думите на кмета инж. Красимир Герчев приоритет за тази година ще бъде образованието, като за общообразователните училища  са заделени  4 450 000лева, а за целодневните детски градини заделените средства са 2 260 000 лева. Друг приоритет е здравеопазването. Предвидената сума в бюджета за МБАЛ- Разлог е в размер  на 120 000 лева, като  70 000 лева от тях  ще бъдат за ремонти на хирургичното отделение, а останалата част от сумата за подкрепа на дейността на здравното заведение. Стана ясно и че болницата ще бъде освободена от заплащане на данъци през тази година.

Заделени са и повече средства за здравеопазването в детските ясли и здравните кабинети в училищата 385 000 лева, което е с 41 000 лева повече от предходната година.

Местните парламентаристи  приеха и отчетите за 2017 година  на общинските предприятия „Паркинги и гаражи”, „Домашен социален патронаж”, „ Бани и перални”и „Обреден дом”. Според кмета инж. Красимир Герчев отчетите са с добър финансов резултат, което означава, че общинските предприятия са се справили добре.