Обсъждат образованието в рамките на програма “Учене през целия живот”
Обсъждат образованието в рамките на програма “Учене през целия живот” / netinfo
Среща с ръководни кадри в областта на образованието от Русия, Сърбия, Молдова, Македония, България и др. ще се проведе в Благоевград. На нея ще бъдат обсъдени проблемите на чуждоезиковото обучение, в рамките на програма “Учене през целия живот”.

Целта на дискусията е да се обсъдят и сравнят образователните системи на страните - участници по програмата от гледна точка на обучението по чужди езици и да се преценят възможностите за бъдеща съвместна работа по проекти.

Домакин на Международната кръгла маса “Опит и перспективи в преподаването на естествено-научните и хуманитарни предмети”, която e част от програма „Учене през целия живот" на ЕС, е СОУИЧЕ.

По традиция участниците в тези срещи се запознават с образователните институции на територията на града-домакин и работата им по съответната тематика.

Срещата започва в 10.30 часа в ЮЗУ “Неофит Рилски” - Заседателната зала в ректората, ІІ етаж.