Общо деловодство на общинска администрация и общински съвет помага за по-добрата организация в Благоевград
Общо деловодство на общинска администрация и общински съвет помага за по-добрата организация в Благоевград / netinfo
Общо електронно деловодство на общинска администрация и общински съвет бе създадено по заповед на кмета на Благоевград Костадин Паскалев. Чрез него ще се следят всяка една преписка и поети ангажименти от двете страни.

Идеята е да се подобри организацията на работа, както и координацията между общинска администрация и общинска съвет. "Издадох заповедта във връзка с поредица изказвания на представители на общинския съвет, че община Благоевград не е осигурила експерти за заседанията на комисиите", каза Паскалев. "За да се прекрати със спекулациите съм издал заповед, с която нареждам на директора на директора на дирекция "Нормативно-правно и информационно обслужване" всеки понеделник да изисква информация от председателят на общинския съвет за заседанията на комисиите и материалите включени в дневния ред на всяка една от комисиите.

В рамките на същия ден трябва да подготвя и график за участие на общинска администрация и да докладва за одобрение", допълни още Паскалев.