/ Снимка: Община Благоевград

Нова сграда в Детска градина „Вечерница“ ще посреща децата на Благоевград.

Стари занаяти и пътуващо читалище показват в Благоевград

Кметът д-р Атанас Камбитов постави началото на строителните дейности на обект „Нова сграда към ДГ № 8 „Вечерница“, преместване и ремонт на детски площадки и изграждане на един брой нова детска площадка“ по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“.

„Това е поредната първа копка по европейски проект, който реализира Община Благоевград. Стойността на обекта е около 1 100 000 лева. Проектът е с национално финансиране, което означава, че сумата е от националния бюджет и Община Благоевград не дава средства.

Откриха официално обновената улица "Марица" в Благоевград

Близо 4 милиона лева е проектът, заедно с модернизация и обновяване на 3 ОУ, 5 СУ, както и залата и сградата на НХГ „Св.св.Кирил и Методий“. Имаме намерение до септември месец детската градина да бъде готова.

Постарали сме се сградата да бъде модерна, съвременна, да отговаря на съвременните изисквания. Ще изградим и нови детски площадки, пространство, по-добро и по-хубаво за децата“, каза кметът Камбитов.

Стойността на проекта е 3 923 211.00 лв., а срокът за изпълнение е 24 месеца и се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”.Той предвижда създаване и осигуряване на модерна, функционална, здравословна, енергийно ефективна и достъпна среда в три училища - НХГ "Св. св. Кирил и Методий", Трето ОУ "Димитър Талев" и Пето СУ "Георги Измирлиев", както и ДГ № 8 "Вечерница".