Откриха официално обновената улица "Марица" в Благоевград

Благоевград
Благоевград / Снимка: Община Благоевград
Улица "Марица" в Благоевград, която близо 50 години не бе виждала ремонт, вече е напълно преобразена. Днес кметът д-р Атанас Камбитов  преряза лентата на обекта, обновена с европейски средства.

Благоевград, улица "Марица"
Снимка: Община Благоевград


„Ако погледнете улицата сега, ще видите, че няма нищо общо с това, което беше. 50 години, може би, не беше правено нищо по тази улица. Много се радвам,че успяхме в срок да изпълним всичко. Това е обект с мащабна и цялостна реконструкция, с цялостна подмяна на пътната настилка, цялостно облагородяване, ВИК подмяна. Имаше много трудности и проблеми, но важното е, че всичко е добре, когато свършва добре. Прави ми впечатление,че днес тук са граждани, общественици, живеещите от блоковете, но ги няма онези, които плюеха, няма ги онези, които обясняваха, че този проект е ненужен, че не се прави добре. Е, питам ги къде са сега, за да дойдат да видят крайните резултати и постигнатите цели?", заяви градоначалникът.

Благоевград
Снимка: Община Благоевград


"Пред 4-5 години въведохме т. нар. интегриран подход, иначе казано, когато правим нещо, ние се стремим да го правим комплексно. Улица „Марица“ е направена със средства от ОПРР, има малко съфинасиране от наша страна. Сега блоковете са санирани по Националната програма за енергийна ефективност. Много се радвам, че един бивш градоначалник, който много критикуваше проекта, има възможност да се прибере вкъщи, по нова улица и в санирано жилище“, допълни той.

Обектът „Благоустрояване на ул. „Марица”, в участъка от бул. „Св. Димитър Солунски” до ул. „Иван Михайлов” е част от мащабния проект „Благоустрояване на градската среда” . Част от мерките, които бяха постигнати с ремонтните дейности  са осигуряване на достъпна, безопасна и уютна градска среда, обновяване на надземната и подземна улична инфраструктура, създаване на комфорт при пътуването и добро отводняване на улицата. Осигурена е и безопасността и енергийната ефективност чрез ремонтиране на тротоарните настилки и изграждане на ново енергоспестяващо улично осветление, бяха  облагородени и зелените площи.

Проект „Благоустрояване на градската среда” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът стартира на 18 ноември 2016 г. със сключения между Община Благоевград и Управляващия орган на ОПРР Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.