Монтираха филтър за фини прахови частици на обществена сграда
Монтираха филтър за фини прахови частици на обществена сграда / Снимка: Община Благоевград
Монтираха филтър за фини прахови частици на сградата на детската градина в благоевградското  село Зелен дол. Съоръжението, предназначено за  инсталации на твърдо гориво, е поставено експериментално, като в продължение на месец ще бъдат правени замервания на степента на замърсяване на въздуха от коминното тяло. В случай, че очакванията се оправдаят, Община Благоевград има готовност да монтира подобни филтри на различни обществени и жилищни сгради в община Благоевград. Целта е фините прахови частици да бъдат задържани, за да бъде подобрено качеството на атмосферния въздух.

Филтърът за фини прахови частици е предназначен за използване с горивни инсталации с твърдо гориво. Той е подходящ за инсталации до 90 KW и температура на изходните газове с температура до 400 градуса. Чрез филтъра се създава мощно електрично поле, което се задържа фините прахови частици и не им позволява да попадат в атмосферата. За постигане на целта в коминното тяло се поставя електрод, който отблъсква праховите частици.