/ Община Благоевград
Кметът Илко Стоянов изпрати писмено искане до Областен отдел „Автомобилна администрация“-Благоевград, с което настоява да бъдат проверени транспортни фирми, натрупали сериозни задължения към общинската хазна. 

При направен анализ от страна на Община Благоевград е установено, че същите имат неплатени местни данъчни задължения, а в същото време лицензите им са подновени и са преминали Годишен технически преглед на автомобилите. 

Николай Шушков е новият областен управител на Благоевград

С проверката следва да бъде констатирано дали фирмите имат необходимата финансова стабилност за поддържане на лиценза за превоз на товари, както и да бъдат изяснени фактите и обстоятелствата около преминаване на ГТП, с оглед на задължителния характер за плащане на годишен данък МПС, съобщиха от Общината.

Община Благоевград ще продължи да следи за спазване на всички нормативни изисквания. През последната година Общината прилага стриктна финансова дисциплина, с цел постигане на стабилност на институцията и осигуряване на качествени услуги на гражданите.