Изгониха кримибоса Бисер Богданов от общинското му жилище
Изгониха кримибоса Бисер Богданов от общинското му жилище / netinfo

Община Благоевград иззе принудително общинското жилище на кримибоса Бисер Богданов със заповед на градоначалника Костадин Паскалев и със съдействието на полицията.

Апартаментът, намиращ се в блок 203, вх. А, ет. 3, ап. 5 в кв. "Еленово", е предоставен на семейство Богданови през 1989 г. като обещетение за отчуждаване. През май 2000 г. по съдебен път е отменено отчуждаването и по закон собствениците трябва да върнат общинското жилище, като за времето до връщането са длъжни да заплащат пазарен наем за него.

Близо 10 години Бисер Богданов, който ръководеше забранената през 2000 г. групировка "Бизнес интернешънъл" ООД, отказва да освободи жилището, както и да заплаща определения наем, позовавайки се на необходимостта общината да заплати направените от него подобрения в общинския имот. Така се стига до натрупани от него задължения за 111 месеца в размер на 8 534 лв. и лихви върху тях за 3 763 лв.

Общината е влязла във владение на жилищния си имот със съдействието на полицията.   

В края на септември ръководството на кметска администрация за втори път тази година предприе мерки по събиране на дължими наеми на общински жилища, изпратени бяха предупредителни писма до 78 некоректни наематели, забавили плащането на 5 и повече наема. Общата стойност на дължимите наеми тогава бе  37 298 лв.

Некоректните наематели бяха предупредени, че ако в срок до 30 октомври не погасят  задълженията си, наемните отношения с тях ще бъдат прекратени на основание на чл. 46 от Закона за общинската собственост и Наредбата за реда и условията за отдаване под наем и продажба на общински жилища.

До настоящия момент 12 от предупредените са погасили напълно задълженията си, а 9 са извършили частични плащания. В общинския бюджет са постъпили общо 4900 лв.