/ Община Благоевград

Интелигентна поливна система ще напоява част от тревните площи по алеята за парк „Бачиново“ в Благоевград. Тя е една от петте системи, които се изграждат по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Гърция - България 2014-2020.

Монтират нови пейки в двора на болницата в Благоевград

Чрез реализацията се  постига опазване и защита на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. Предвидено е и облагородяване на пространството около тях. 

Благоевград с цветни оазиси и повече зелени площи

Основна цел на проекта е да представи и да популяризира значението на новите интелигентни технологии в управлението на градските водни ресурси. Машини вече работят за направата на модерната поливна система.