/ Община Благоевград
Стартираха мащабните действия по озеленяване и зацветяване в Благоевград. Сред първите места, на които се обогатява растителността са  градинката пред НАП, коритото на река Благоевградска Бистрица, квартал „Вароша“, площад ‚“Георги Измирлиев“. Обособени са цветни композиции пред Пощата в Благоевград, пред зала „22 септември“, входовете и изходите на града, парковете в Благоевград. 

Мария Габриел връчи символичен ваучер на кмета Камбитов за безплатен интернет

Освен в централна градска част, дейности по озеленяване ще бъдат извършени  в кварталите на града. Зацветяването по кръговите кръстовища също ще бъде обогатено.

Кметът на Благоевград символично откри 22 обновени жилищни сгради по проект

Оформянето на цветните композиции е част от политиката на ръководството  за по-красив Благоевград. Тази година в Бюджета на Община Благоевград са заложени три пъти повече средства за озеленяване на общински площи.

Общината апелира за отговорно отношение и опазване на парковете и цветните композиции в града. При забелязване на нередности може да се подават сигнали на „горещия телефон“ - 073/ 88-44-34.