мина Ораново
мина Ораново / Дарик, архив
Нарушение при работата с вагонетка е най-вероятната причина за трудовата злополука в рудник "Ораново", при която загина 54-годишен миньор.

Главна инспекция по труда започна проверка на инцидента. По първоначални данни от разследването, на 14 ноември, около 16.40 часа по уклон № 2 се движат четирима работници за влизане в рудника. Единият от тях е пострадалият. По същото време, електровозчикът на горно ниво е извършвал маневрени операции с един вагон, като се е опитвал да обърне стрелката на релсовия път.

Инспекцията по труда влезе в рудник "Ораново", резултатите ще са ясни след месец

Преди това бариерата е била вдигната и вагонът полита надолу по уклона. Вдигането на бариерата при извършване на маневрени операции не е разрешено и това вероятно е нарушението, довело до злополуката. Уклонът е с наклон от 35 градуса, вагонът набира скорост и около 120-ия метър удря работника. Другите трима не са засегнати. 

На пострадалия веднага е оказана първа долекарска помощ, изнесен е на повърхността и е откаран в спешен център на болницата в Благоевград, но по-късно умира.

Отново смъртен случай в рудник "Ораново"

Контролните органи на ДИТ-Кюстендил продължават разследването на злополуката до пълното изясняване на причините, довели до нея.

Пострадалият е бил инструктиран в деня на злополуката.