/ Община Благоевград
Детска градина №1 „Ведрица“ в Благоевград представи проекта „Европейска квалификация на педагогически специалисти за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи в педагогическото взаимодействие с деца 3-7 години“ в град Валенсия, Испания.

Осъществената мобилност от пет педагогически специалиста от ДГ №1 „Ведрица“ във Валенсия, Испания бе свързана с придобиването на нови компетенции и е перспектива за бъдещи професионални комуникации с педагози от Европа.

Община Благоевград с финансова помощ за деца със специални потребности

Визитите се осъществиха в различни образователни центрове и училища, където педагогическите специалисти от ДГ №1 „Ведрица“-Благоевград се запознаха с други подходи на взаимодействие в реална работна среда; с различни  методи на работа; с организацията на образователната работа.

По време на визитата в Испания, педагозите от ДГ „Ведрица“ присъстваха в реална работна среда на взаимодействието на педагогическите специалисти и друг персонал с родителите.

На работна среща с директорите от всички детски градини в Благоевград, представители от ДГ „Ведрица“ разказаха за споделените практики, обмяната на опит в Испания и събраната полезна информация. По време на срещата беше представен и алгоритъм за кандидатстване по програма Еразъм+.

Предстоят срещи с учители от община Благоевград и областта, на които ще бъдат разпространени добрите практики и технологията на писане на проект по Еразъм+. Срещите с директори и учители целят да бъдат мотивирани за участие в мобилности, за да усетят необходимостта да измерят своите компетентности и надградя своите професионални качества и знания на европейско ниво.

Проект „Европейска квалификация на педагогически специалисти за придобиване на компетенции за прилагане на нови методи в педагогическото взаимодействие с деца 3-7години“ се осъществява по програма Еразъм +.

Основната цел на проекта е придобиване на нови умения и компетенции от педагогическите специалисти, насочени към прилагането на най-добри практики и иновативни методи за откриване на творческите заложби у децата.