/ Община Благоевград
Община Благоевград ще отпускане временен безлихвен заем за изпълнението на проект „Земеделието в градска среда: модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване”.

Купиха електромобил за нуждите на Социалния патронаж в Благоевград

С тези пари общината ще подпомогне деца със специални потребности, които искат да придобият знания и умения в областта на земеделието. Средствата ще бъдат осигурени от предвидени в бюджета разходи за дейност 897 „Международни програми, споразумения, дарения и помощи от чужбина“. Размерът на безлихвения заем е на стойност 30 000 лева, който ще бъде възстановен до 31 март 2019 година.

Проект „Земеделието в градска среда:модели на управление за по-добър институционален капацитет и социално включване“ се изпълнява от Сдружението на Югозападните общини и е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Община Благоевград е целева община и ползвател на конкретните резултати от изпълнението.